VR Safety Training

Innovatieve en efficiënte leermethodiek om kennis om te zetten in vaardigheden. 
Virtual Reality training for a safer tomorow. 

Voordelen van een
Virtual Reality veiligheidstraining

Voor veel deelnemers aan een opleiding is het niet efficient om te luisteren naar een docent en tegelijk notities te maken. Voor deelnemers aan een opleiding (alle generaties !) draait alles om het combineren van verschillende multimedia en zintuiglijke ervaringen. Bij gebruik van virtual reality als leermethodiek worden deze allemaal gecombineerd en is het leereffect van de opleiding groter.

Interactieve VR-scenario’s die zorgen voor hogere participatie en betere focus. De samenwerking en discussies tussen deelnemers zijn veel boeiender. Interactief leren helpt leerlingen zelfs 2 tot 4 keer sneller te leren dan met andere leermethodes.

Significant verbeterde veiligheidsprestaties

Minder menselijke fouten

Tot 80% betere retentie
van de leerstof

Halvering van de nodige
opleidingstijd

Vlottere besluitvorming en samenwerking in teamverband

Veiligheidsthema's

Chemische risico’s / Brandgevaar / Electrische risico’s / Besloten ruimtes / Noodprotocollen / Omgevingsgevaren / Ergonomie
Documentatie / Werken op hoogte / Werk voorbereiding / Werkmethodes / Psychosociale aspecten / Heffen / Hijsen  
Gereedschappen &machines / Flensmontage / Orde en netheid / PBM’s / Verkeer / EHBO / Asbest / Stellingen, ladders & platformen

Download onze gratis E-books

Vanuit onze jarenlange ervaring met de uitrol van innovatie-projecten in bedrijven hebben we hieronder enkele artikelen opgenomen.

Lees meer over hoe je meer resultaten kan behalen met jouw bestaande opleidingsbudget, welke verschillende aspecten bij veiligheidsopleidingen komen kijken en wat er bij komt kijken om als bedrijf écht een verschil te maken op vlak van innovatie. 

Het opleidingsaanbod

Wij zijn een grote voorstander van ‘blended’ learning waarbij verschillende leermethodieken aangewend worden om de deelnemers niet alleen kennis bij te brengen, maar ook echte vaardigheden.

Je kan pas spreken van verworven compententies als je er in slaagt op de opgedane kennis in een opleiding ook om te zetten in de praktijk. Daarvoor zijn VR trainingen uitermate geschikt en maken ze meestal deel uit van een opleiding. 

Ontdek hier hoe we dat  aanpakken.

Onze klanten