Hoe werkt een
VR veiligheidstraining?

Virtual reality training

Een VR Safety-training is geschikt voor groepen vanaf 10 personen en duurt steeds ongeveer 4 uur. Hierin zitten 2 x 30 minuten VR training met telkens aansluitend ook de feedback-momenten.
Afhankelijk van de resultaten en de beschikbare tijd wordt verder ingezoomd op veiligheidsthema’s die minder goed beheersd zijn door de deelnemers.

De sessies laten we plaatsvinden in een arena van VR Base, of bij een geschikte locatie naar keuze.
Vanaf 25m² is een mobiele VR studio op locatie ook mogelijk, maar we adviseren een zo groot mogelijke ruimte voor de beste beleving (idealiter 15m x 15m). 
In een ruimte van 15m x 15m kunnen steeds 10 deelnemers tegelijk deelnemen. Is de ruimte kleiner, dan verlagen we in verhouding ook het aantal simultane deelnemers.

Er wordt telkens een handleiding voorzien voor jouw moderatoren, zij krijgen ook telkens een concrete inleiding. Als je wil dat de training onderdeel is van een bredere veiligheidscampagne binnen jouw bedrijf, kunnen we dat samen met jou uitwerken.

Tot 30×30 meter opleidingsoppervlakte

Locaties over heel Europa

4 uur durende VR-trainingssessie

Tot 40 deelnemers in eenzelfde sessie

Follow-up via de webapplicatie

Het volledige beheer gebeurt via een meertalige webapplicatie. Hierin kunnen verschillende profielen aangemaakt worden, met elk zijn eigen functionaliteiten. 

Beheer

Opvolging

Deelnemers

Veiligheidsthema's

Chemische risico’s / Brandgevaar / Electrische risico’s / Besloten ruimtes / Noodprotocollen / Omgevingsgevaren / Ergonomie
Documentatie / Werken op hoogte / Werk voorbereiding / Werkmethodes / Psychosociale aspecten / Heffen / Hijsen  
Gereedschappen &machines / Flensmontage / Orde en netheid / PBM’s / Verkeer / EHBO / Asbest / Stellingen, ladders & platformen

De juiste technologie
op de juiste locatie

Een VR ervaring bij The Hazard Factory gebeurt in een grote ruimte waar je in alle vrijheid kan rondbewegen en de hele virtuele omgeving in je opnemen. Deelnemers houden tegelijk hun voeten stevig op de echte grond, zo krijgen ze een optimale beleving.

De technologie is ontworpen voor een arena van minstens 25m² meter en maximaal 1200m². Zo kunnen we plaats bieden tot aan 40 deelnemers tegelijk! We hechten er veel belang aan dat een team-opleiding ook écht een team-ervaring blijft.

Deze arena’s zijn beschikbaar bij onze partner VR Base, of  worden desgewenst door ons, in een mum van tijd, op de gekozen locatie opgezet. Het enige wat op de locatie aanwezig moet zijn, is stroom. Wij zorgen voor al de rest.