Infrastructuur

Deze training biedt een realistische en interactieve ervaring om werknemers te leren hoe ze veilig kunnen werken in een typische infrastructuur omgeving.

Met behulp van virtual reality kunnen werknemers risicovolle situaties ervaren en leren hoe ze deze op de juiste manier kunnen aanpakken om letsel en ongevallen te voorkomen.

VR-veiligheidstraining voor publieke infrastructuur

Aan een infrastructuuromgeving zijn veel risico’s verbonden, aangezien men op deze werven vaak in contact komt met externe partijen (passanten, transport, …). Bovendien wordt er veel ’s nachts gewerkt.

Technici dienen bijzonder alert te zijn voor tal van factoren, zoals passanten (op de openbare weg, in metrostations, luchthaven,.. ) of naderende voertuigen (metro, train, wagens, …).

Dankzij een VR-veiligheidstraining wordt er in verschillende levensechte scenario’s getraind, om zo de mogelijke risico’s en ongevallen drastisch te verlagen.