Veiligheidsthema's

Veiligheidsthema's

Bent u binnen een andere sector actief, dan is een opleiding op maat altijd mogelijk.

The Hazard Factory biedt veruit de meest kost-efficiënte en effectiefste oplossing op de markt. Je voorziet ons van de details van de nieuwe omgeving en de specifieke risico’s, wij regelen de rest.

Flensmontage

Waar op letten bij openmaken en dichtmaken van flenzen

 

Ergonomie

Manueel heffen, tillen en verplaatsen van lasten,…

 

Orde & netheid

Rondslingerend materiaal, vuil, hygiène in eet-en kleedruimtes,…

 

Besloten ruimtes

Werking van ventilatie en O² meting, evacuatiemiddelen,…

 

Werkvoorbereiding

LMRA en toepassing ervan, LOTOTO,…

Noodprotocollen

Herkennen van evacuatiesignalen, kennis van noodnummers, kennis van verzamelpunten, controle van vluchtwegen,…

Elektrische risico's

De gouden 7, schakelen, juiste PBM’s en meettoestellen,… 

Chemische risico's

Opslag en transport van gevaarlijke producten, spoils,… 

Asbest

Herkennen van asbest pictogrammen, maatregelen bij eenvoudige handelingen, aangepaste PBM’s,…

Brandgevaar

Evacuatie, blussen, blusmiddelen, opstelling brandbare materialen, aandachtspunten bij warme werken,…

Psychosociale aspecten

Agressie, stress, gedrag van leidinggevenden,…

Omgevings gevaren

Breed scala aan specifieke risico’s eigen aan de omgeving

Werken op hoogte

Valgevaar, collectieve bescherming, specifieke PBM’s,…

 

Werkmethodes

Gebruik van juiste tools en gereedschappen, veiligheid,…

 

PBM's

Helm, bril, veiligheidschoenen, harnas, stofmaskers,…

 

Stellingen, ladders & platformen

Controle op goede staat, belasting, opstelling, volledigheid en correcte montage, wanneer gebruik ik wat,…

Verkeer

Agressie, vermoeidheid, gebruik van GSM, gepaste snelheid, overschreiding maximaal laadvermogen,

Heffen & Hijsen

Hijszone, collectieve bescherming, opstellen van kraan,…

EHBO

Inhoud EHBO-koffer,… 

Documentatie

Welke documenten moeten op een werf aanwezig zijn?

Gereedschappen & machines

Jaarlijkse of maandelijkse keuringen, controle op goede staat van gereedschap, check van de veiligheidsfuncties, …